Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

idea4life
Play fullscreen

Gift Wrapping: quick or fancy?

March 10 2015

idea4life
8534 7d4f 500

Składniki:
sałata pekińska kilka placków tortilli kilka plastrów szynki żółty ser w plastrach papryka majonez
Przygotowanie: Placek tortilli smarujemy majonezem, kładziemy sałatę, szynkę, ser i kilka kawałków papryki. Całość zwijamy jak roladę, i kroimy w plastry  o grubości ok  2 cm. Przekłuwamy wykałaczką i gotowe;)

March 04 2015

idea4life
idea4life
idea4life

November 02 2014

idea4life
Reposted fromlockes lockes viaDIY DIY

October 13 2014

idea4life
5828 b138
^^
Reposted fromtimmygriffin timmygriffin viaDIY DIY

September 22 2014

idea4life
idea4life
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viafoodislove foodislove

September 17 2014

idea4life
0440 9b57
Reposted frombecurious becurious viaDIY DIY
idea4life
4071 02d4
Reposted fromretaliate retaliate viaNoemiJustine NoemiJustine
idea4life
9315 3cf3
Reposted fromoopsiak oopsiak viapastelove pastelove
idea4life
4895 ae62 500
idea4life
2855 aa06 500
Reposted fromMerlinka Merlinka viapastelove pastelove
1561 1224 500
Reposted fromlmn lmn viapastelove pastelove
idea4life
Reposted fromshakeme shakeme viapastelove pastelove
4224 d64e 500
Reposted fromerial erial viapastelove pastelove
idea4life
7740 973c
Reposted fromrol rol viaNoemiJustine NoemiJustine
idea4life
0578 7e46
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaNoemiJustine NoemiJustine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl